• No categories

Jämföra försäkringar http://www.forsakringsjamforelse.se

Försäkringar och premier
Den regelbundna summa du betalar till försäkringsbolagen kallas för premie. Storleken på premien kan variera mycket beroende på en rad olika faktorer. Försäkringsbolagen är ju vinstdrivande och de vill gärna se till att de får in mer än de betalar ut. Därför regleras nivån på försäkringspremien beroende på hur mycket det vanligen blir tvungna att betala ut. Detta baseras på statistik och riskanalys. När du skaffar dina försäkringar görs en riskanalys – hur stor är risken att det kommer att ske som du försäkrar dig mot? Ju större risken är, ju större blir premien. läs mer på www.forsakringsjamforelse.se

Jämföra försäkringar